DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
ویدیوها

دو دلیل برای تحصیل در ایالات متحده: علوم کامپیوتری و غذا!

26 سپتامبر 2014

این ویدیو در سپتامبر 2014 توسط اداره برنامه های اطلاعات بین المللی وزارت امور خارجه ایالات متحده تهیه و تولید شد. در این ویدیو، ابیلاش از بنگالور، هند، دیده می شود.

00:00:00.625,00:00:03.458
اسم من ابیلاش است و اهل بنگالور، هند هستم.

00:00:03.458,00:00:08.375
من دو سال پیش برای کسب مدرک کارشناسی

ارشد در رشته علوم کامپیوتر به ایالات متحده آمدم.

00:00:08.375,00:00:11.917
و دلیلی که این کشور را انتخاب کردم این

است که ایالات متحده مرکز فناوری است.

00:00:11.917,00:00:14.583
بهترین مکان روی زمین برای علوم کامپیوتری است.

00:00:14.583,00:00:21.625
آنچه را که هنگام تحصیل در آمریکا بیش از هر چیز دوست

داشتم مقدار تمرین های عملی در کلاسهای درسی بود.

00:00:21.625,00:00:26.792
مطالب زیادی آموختم، با افراد و فرهنگهای

جدید آشنا شدم و خیلی کارها را تجربه کردم،

00:00:26.792,00:00:30.000
و ایالات متحده جای خیلی خوبی

از نظر غذا است.

00:00:30.000,00:00:32.417
من غذا را دوست دارم.

00:00:32.417,00:00:36.375
حالا که فارغ التحصیل شده ام، کمی

تجربه در رشته خودم کسب خواهم کرد

00:00:36.375,00:00:40.708
و بعد مدرک مدیریت بازرگانی ام را خواهم گرفت تا

بتوانم در کشورم شرکت خودم را راه بیاندازم.

00:00:40.708,00:00:00.000
اطلاعات بیشتری درباره تحصیل در آمریکا کسب کنید.

#CampusUSA
Facebook.com/CampusUSA.direct @CampusUSA Campus_USA
تهیه و تولید شده توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده