DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
ویدیوها

دنیس هِیز: کامیابی بدون آلوده کردن هوا

31 ژانويه 2014

این ویدیو در ژانویه 2014 توسط دفتر برنامه های اطلاعات بین المللی وزارت امور خارجه ایالات متحده تهیه و تولید شده است. دنیس هِیز، مدیر شبکه روز زمین در این ویدیو دیده می شود.

00:00:01.875,00:00:05.000
کامیابی بدون آلوده کردن هوا

00:00:05.000,00:00:08.333
دنیس هِیز: ایالات متحده در سالهای دهه 1960

00:00:08.333,00:00:13.208
[دنیس هِیز، هماهنگ کننده ملی، نخستین مدیر شبکه روز زمین]

دریافت که شکاف عظیمی میان چیزهایی که

00:00:13.208,00:00:18.667
واقعا برای مردم مهم بودند و چیزهایی که با معیار

تولید ناخالص داخلی سنجیده میشدند، وجود داشت.

00:00:18.667,00:00:23.000
ما روز به روز به کامیابی بیشتری دست پیدا میکردیم،

اما از سلامتی کمتر و کمتری برخوردار میشدیم،

00:00:23.000,00:00:27.792
و ما شاهد نابودی زیباترین بخشهای کشور بوده ایم.

00:00:27.792,00:00:32.958
در دوران جوانی، من نزدیک یک

کارخانه کاغذسازی زندگی میکردم و واقعاً

00:00:32.958,00:00:37.667
در هجده سال اول زندگیم، هر روز صبح

00:00:37.667,00:00:40.000
به خاطر آلودگی هوا ناشی از کارخانه

با گلو درد از خواب بیدار می شدم.

00:00:40.000,00:00:43.500
روز زمین اساسا به شما میگوید که میتوانید

بدون آلوده کردن هوا به ساخت کاغذ بپردازید؛

00:00:43.500,00:00:50.458
شما می توانید کامیابی داشته باشید که مستلزم

قربانی کردن محیط زیست یا مردم دیگر نباشد.

00:00:50.458,00:00:55.292
قانون به اشتراک گذاشتن سیاره مان،

#EarthDay #ActOnClimate

تهیه شده توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده

00:00:56.167,00:00:59.667
عکس های انتخابی © آسوشیتدپرس