DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
ویدیوها

جاز زنده است: روز بین المللی جاز را در 30 آوریل جشن بگیریم

14 آوريل 2014

00:00:04.208,00:00:06.833

[جرمایا ابیا]هر روز ما از خواب بیدار میشویم

و درباره نفس کشیدن حتی فکر هم نمی کنیم.

00:00:06.833,00:00:13.083

جاز هم همینطور است.

جاز آزادترین راه برای بیان زندگی است.

00:00:13.083,00:00:17.042

[هربی هنکاک]، سفیر حسن نیت یونسکو

شما میتوانید بر ذهن تان برتری یابید

00:00:17.042,00:00:19.917

و بگذارید قلبتان حرفش را بزند

00:00:19.917,00:00:24.250

[جوردن مک لین] جاز در

واقع یک سبک زندگی است.

00:00:24.250,00:00:27.167

[دی دی بریجواتر، خواننده]

جاز بدیهه نوازی است.

00:00:27.167,00:00:29.458

[انت کوهن] جاز زنده است.

00:00:29.458,00:00:32.375

[انت کوهن، نوازنده کلارینت] من فکر میکنم

که امروزه دنیا بیش از همیشه به جاز نیاز دارد.

00:00:32.375,00:00:36.750

[جرالد کلیتون] جاز واقعا رمزی برای

بدیهه نوازی یا خلاقیت در موسیقی است.

00:00:36.750,00:00:39.625

[جف باسکر] جاز شما را قادر میکند

که با بدیهه نوازی، بهتر از واژه ها

00:00:39.625,00:00:41.417

عقایدتان را بیان کنید.

00:00:41.417,00:00:43.167

[کلیتون] این تصور را کنار بگذارید

00:00:43.167,00:00:46.458

که جاز متعلق به گذشته است.

00:00:46.458,00:00:47.917

[مک لین] من همیشه به مردم

میگویم که قدر جاز را بدانند

00:00:47.917,00:00:49.542

چون شما را به فردی باحالتر تبدیل میکند.

00:00:49.542,00:00:51.500

[بریجواتر] آنقدر احساس خوبی میکنید

00:00:51.500,00:00:53.792

که میتوانید بروید و هیچ مشکلی نخواهد بود

00:00:53.792,00:00:56.458

که نتوانید از پس آن برآیید.

00:00:56.458,00:00:58.667

[هنکاک] روز بین المللی جاز را در 30 آوریل جشن بگیرید.

00:00:58.667,00:01:01.708

روز بین المللی جاز. 30 آوریل

www.jazzday.com

conx.state.gov/events

تهیه شده توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده

00:01:01.708,00:01:03.750

[سپاس ویژه از هربی هنکاک، سفیر حسن نیت یونسکو؛

دی دی بریجواتر، خواننده]

00:01:03.750,00:01:05.042

[انت کوهن، نوازنده کلارینت؛ جرالد کلیتون،

آهنگساز/ نوازنده پیانو؛ جف باسکر، تولیدکننده/ نوازنده پیانو]

00:01:05.042,00:00:00.000

[جوردن مک لین، نوازنده شیپور برای آنتیبالاس؛

ابیا، خواننده؛ مؤسسه جاز تلونیوس مانک]