DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

بیانیۀ وزارت امور خارجه دربارۀ بازداشت شیخ سلمان در بحرین

02 ژانويه 2015

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

واشنگتن دی سی

31 دسامبر 2014

بیانیۀ جف راتکی، مدیر ادارۀ روابط مطبوعاتی

بیانیۀ در ارتباط با بازداشت شیخ سلمان در بحرین

ما از بابت بازداشت شیخ علی سلمان، رهبر مخالفان در بحرین و ادامۀ بازجویی از او عمیقا احساس نگرانی می کنیم. احزاب مخالف که به طور مسالمت آمیز به انتقاد از دولت می پردازند نقشی حیاتی در دولتها و جوامع فراگیر ایفا می کنند. ما نگرانیم که این اقدام علیه یک رهبر ارشد مخالف تنها موجب دامن زدن به تنش ها گردد.

ما قویا از دولت بحرین می خواهیم تا تشریفات قانونی را در این مورد و همۀ موارد رعایت و به تعهداتش دایر بر هدایت یک فرایند شفاف قضایی در انطباق کامل با قوانین بحرین و الزامات بین المللی خود عمل کند. ما همچنین همۀ طرفها را به خودداری از اقدامات تنش آفرین فرا می خوانیم و از آنها می خواهیم تا در سخنرانی های عمومی خود تمامی اشکال خشونت را بدون هرگونه ابهامی رد کنند.