DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

بیانیۀ پرزیدنت اوباما در رابطه با حمله در بنغازی

12 سپتامبر 2012

کاخ سفید

دفتر سخنگو

12 سپتامبر 2012

بیانیۀ رئیس جمهوری در رابطه با حمله در بنغازی

من حملۀ نفرت انگیز به تأسیسات دیپلماتیک ما را در بنغازی که به بهای جان چهار تن آمریکایی، از جمله سفیر کریس استیونز تمام شد، با قوت محکوم می کنم. اکنون افکار و دعاهای مردم آمریکا با خانواده های جان باختگان همراه است. آنها تجسمی از تعهد آمریکا به آزادی، عدالت و مشارکت با کشورها و مردم سراسر جهان بودند و کار آنها در تضاد فاحش با کسانی قرار می گیرد که سنگدلانه موجب از دست رفتن جانشان شدند.

من دستورات لازم را به دولت خود به منظور فراهم آوردن منابع لازم برای پشتیبانی امنیتی از کارکنان ما در لیبی و افزودن بر تدابیر امنیتی در جهت محافظت از پستهای دیپلماتیک ما در سراسر جهان صادر کرده ام. در همان حال که ایالات متحده هر تلاشی را برای روا داشتن اهانت به اعتقادات مذهبی دیگران تقبیح می کند، ما باید بدون ابهام با خشونتهای بی منطقی از این قبیل که به از دست رفتن زندگی این خدمتگزاران عمومی انجامید، به مخالفت برخیزیم.

از یک دیدگاه شخصی، کریس یک نمایندۀ شجاع و نمونۀ ایالات متحده بود. در سرتاسر مدت انقلاب در لیبی او با از خودگذشتگی به خدمت به کشور ما ومردم لیبی در مقر هیئت نمایندگی ما در بنغازی کمر بست. به عنوان سفیر در بنغازی، او از گذار لیبی به سوی دموکراسی حمایت کرد. میراث او تا زمانی که انسان ها در طلب آزادی و عدالت باشند پایدار خواهد ماند. من مراتب حق شناسی عمیق خود را از خدمات وی به دولت خود ابراز می دارم و از دست رفتن او مرا عمیقاً اندوهگین کرده است.

آمریکاییان شجاعی که ما از دست دادیم نمایندۀ فداکاری ها و خدماتی است که غیر نظامیان ما هرروز در سراسر جهان ارائه می دهند. در حالی که ما متحد در کنار خانواده های آنها ایستاده ایم، اکنون بگذارید کوششهای خود را برای پیش بردن کاری که آنها به عهده داشتند دوبرابر کنیم.