DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

زنان ایران از تحصیل در رشته های مهم دانشگاهی محروم شدند

21 اوت 2012

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

21 اوت 2012

بیانیه ویکتوریا نولاند، سخنگو

بر اساس گزارش های دریافتی، 36 دانشگاه در ایران، زنان را از تحصیل در 77 رشته مهم از جمله مهندسی، آموزش و مشاوره محروم کرده اند. این تصمیم پسرفتی عظیم برای زنان ایران – که بیش از یک دهه است که در مقایسه با مردان اکثریت دانشجویان دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند – به شمار می رود و باعث محدودیت بیشتر توانایی زنان در یافتن کار می شود.

تعدادی از رؤسای دانشگاه های این کشور اقدامات خود را با مطرح کردن این مسئله توجیه کرده اند که برخی رشته ها "ماهیت مردانه" دارند و برای زنان مناسب نیستند، و کامران دانشجو، وزیر علوم کشور، در عین حال تفکیک جنسیتی دانشگاه ها را اولویت اصلی و مهم وزارت علوم برای حفظ اخلاق عنوان کرده است. این سخنان باعث تضعیف تلاش های زنان ایران برای تعیین آزادانه مسیر آینده شان می شود و از ظرفیت بالقوه نیروی کار ایران می کاهد.

از مقامات ایران می خواهیم که حقوق زنان را صیانت کنند و قوانین داخلی خود ایران و تعهدات بین المللی این کشور را که متضمن عدم اعمال تبعیض در تمامی ابعاد زندگی از جمله امکان دسترسی به آموزش می شود اجرا کنند.