DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

بیانیۀ پرزیدنت اوباما در ارتباط با قاچاق انسانی

15 مارس 2012

کاخ سفید

دفتر سخنگو

15 مارس 2012

بیانیۀ پرزیدنت اوباما به مناسبت  نشست نیروی ضربتی بین سازمانی برای نظارت بر مبارزه با قاچاق افراد

نزدیک به صد و پنجاه سال پیش، پرزیدنت لینکلن با صدور اعلامیۀ آزاد سازی، تعهد ایالات متحده را به یک آرمان پایدار مورد تأکید مجدد قرار داد. بر این اساس تا کنون، ما در عزم خود برای دیدن این که همۀ مردان، زنان و کودکان از فرصت برای تحقق بخشیدن به این بزرگترینِ آزادی ها برخوردارند، همچنان ثابت قدم هستیم. با اینهمه، میلیونها تن در سراسر جهان - از جمله در ایالات متحده – زیر چکمه های برده داری مدرن رنج می کشند. پدرها و مادرها بر خلاف میل خود یا برای پرداخت بهرۀ وامهایی که هرگز قادر به بازپرداختشان نیستند، به کار در مزارع و کارخانه ها مجبور می شوند. پسرها و دخترها برای بهره کشی جنسی به فروش می رسند، به عنوان کودکان سرباز ربوده، یا به کارهایی بر خلاف رضایت خود واداشته می شوند. در گوشه های پنهان جهان ما، یا در معرض دید آشکار جوامع ما، موجودات انسانی برای سودجویی مالی مورد بهره کشی قرار می گیرند و در معرض سفاکی های ناگفتنی واقع می شوند.

برده داری به شکل اهانتی به منزلت انسانی و لکه ای بر وجدان جمعی، چنانکه همواره بوده، باقی مانده است. به همین سبب است که اعضای کابینه و مشاوران ارشد من امروز در کاخ سفید، در نشستی به ریاست هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه، گرد آمده اند تا برنامه های خود را برای رویارویی با این چالش تنظیم کنند. ایالات متحده به ریشه کن ساختن قاچاق انسان ها متعهد است و ما از طیفی از ابرازها، از اجرای قانون و تدارک خدمات برای قربانیان گرفته، تا آگاه سازی مردم و فشار دیپلماتیک برای این منظور سود می جوییم، زیرا می دانیم کوشش های دولت کافی نیست، ما همچنین در حال افزایش مشارکت خود با یک ائتلاف گسترده از جوامع کانونی، سازمانهای مذهبی، سازمانهای غیر دولتی، مدارس و صاحبان کسب و سرمایه هستیم.

برای گرد هم آوردن همۀ این عناصر و حصول اطمینان از این که ما بیشترین کوشش های خود را به کار می بندیم، امروز من کابینۀ خود را در جهت یافتن راههایی برای تقویت تلاش کنونی ما و گسترش مشارکتها با جامعۀ مدنی و بخش خصوصی هدایت می کنم، تا ما منابع بیشتری را به مبارزه با این بی عدالتی هولناک اختصاص دهیم. در هفته های آینده کاخ سفید با تکیه بر این گرد همایی از آن در جهت حمایت از منزلت انسانی سود خواهد جست. من اطمینان دارم که ما یک روز به آفت برده داری مدرن پایان خواهیم داد، زیرا من به کسانی که خود را به این مسئله متعهد ساخته اند، جوانان، مردم مؤمن و ثابت قدم، آمریکاییانی که حاضر به پذیرفتن بی عدالتی نیستند و تاهنگامی که بر آن چیرگی نیابند آرام نخواهند گرفت، ایمان دارم. امروز من بار دیگر تأکید می کنم که ایالات متحده در کنار آنان می ایستد و ما همراه یکدیگر به نوید اعلامیۀ آزادی سازی و آرمان آزادی کشورمان تحقق خواهیم بخشید.