DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه با جوانان تونس در یک تالار شهری

26 فوريه 2012

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفترسخنگو

25 فوریۀ 2012

سخنان هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه

با جوانان تونس در یک تالار شهری

25 فوریۀ 2012

کاخ بارون ارلانژه

شهرتونس، تونس


اجرا کنندۀ برنامه: ما به جوانان کشورمان به خاطر این که راهگشا و رهبر تغییر بودند مباهات می کنیم. خانم وزیر امور خارجه، ما به این که شما طی مدتی کمتر از یک سال برای دومین بار از کشورمان دیدن می کنید افتخار می کنیم. و من میل دارم از جانب حاضران به شما خوشامد بگویم و مراتب سپاس خود را از این که برای فرصت هیجان انگیز تبادل نظر با جوانان ما صرف وقت می کنید ابراز دارم. رشتۀ سخن در اختیار شماست.

کلینتون، وزیر امور خارجه: بسیار سپاسگزارم. خوب، بسیار متشکرم، و بازگشت به یک تونس آزاد و حضور در این کانون زیبا برای موسیقی عربی و مدیترانه ای مایۀ خشنودی است و من میل دارم از مدیر و همۀ کسانی که با کانون در ارتباطند سپاسگزاری کنم. ولی آنچه بیشتر از همه برای من هیجان انگیز است داشتن فرصت صحبت با شما است و من می خواهم از حضورتان تشکر کنم، و لیلا، از این که موافقت کرده اید ادارۀ جلسه را به عهده بگیرید سپاسگزارم.

اینجا در تونس دورانی هیجان آور ولی در همان حال چالش انگیز جریان دارد. افراد پلیس ضد شورش رفته اند و افشانۀ فلفل دیگر فضا را پر نمی کند، ولی این حقیقتی است که ساختن یک دموکراسی پایدار و اقتصاد امروزین، تضمین حقوق جهانی همۀ مردم تونس، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب، آزادی تشکیل انجمن، برجای نشاندن استوار همۀ اینها به زمان نیاز دارد. ساختن یک اقتصاد امروزین که بر روی دنیا گشوده باشد و از موقعیت استراتژیک تونس بهره بجوید، نیازمند فرصت است. اما آنچه مرا تحت تأثیر قرارداده، این نیست که انقلاب تونس تا چه حد الهام بخش بوده، بلکه این است که مردم تونس تا چه حد برای آینده ای که شما در جستجویش هستید مصمم اند.

اکنون، آینده همیشه چیزی نامطمئن است، ولی آنچه قطعی است این است که تعیین چگونگی آینده در دست جوانان خواهد بود. و بسیاری پرسیده اند: چرا بعد از گذشت این همه سال سرانجام تغییر به تونس رسیده است و تغییری که اینجا درتونس روی داده به تغییر در سرتاسر دنیای عرب دامن زده است؟ و چرا جوانان تونس نخستین ضربات را به خاطر آزادی و فرصت فرود آوردند؟

خوب، نخستین جواب کلّی این است که، هر قدر هم که رژیمی ممکن است سرکوبگر باشد، حقوق و منزلت انسانی نمی تواند برای همیشه مورد انکار قرار گیرد. روح حقوق بشر و منزلت انسانی درون هریک از ما زنده است و آرمانهای انسانی از نیرویی عمیق و پایدار برخوردارند. دلیل دوم این است که شما، نه تنها اینجا در تونس، بلکه درتمامی جهان به نسل برجسته ای از جوانان تعلق دارید. این نسلی از جوانان خوشبین، نوآور و بی قرار است که من به هرجا که سفر می کنم می بینم. زیرا افزوده بر شجاعت و عزم راسخی که خاص شماست، نیروهای محرکۀ نهفته ای همه جا در مردم جوان تأثیر می گذارند- تغییر در ترکیب جمعیت و در فناوری، در اقتصاد و سیاست، که با هم این فرصت بی همتا را در تاریخ پدید می آورند.

جوانان امروز در کانون فرصت ها و چالش های بزرگ راهبردی، از بازسازی اقتصاد جهانی و مبارزه با افراط گرایی خشونت طلب گرفته تا بنا نهادن دموکراسی های پایدار، قرار دارند. و من نیز همانگونه که برخی از شما - بعضی از زنانی که من لحظاتی پیش به آنها سلام می کردم و اینجا در تونس پیشاهنگ تغییر هستند- می دانید، جنگیده ام- من سالها برای این که توانمند سازی زنان در دستور کار بین المللی قرار گیرد، جنگیده ام. من فکر می کنم زمان این که توانمند سازی جوانان نیز در دستور کار قرار گیرد فرا رسیده است.

اکنون، من می دانم که شما با توجه به این که جوان هستید، ممکن است بدبین باشید. ولی من هم جوان بودن خودم را با آنکه زمان زیادی از آن گذشته است، به یاد می آورم. ولی نیازها و نگرانی های جوانان مدت درازی است که به وسیلۀ رهبران اقتصادی در حاشیه قرار گرفته است. و واقعیت این است که امروز جهان جوانان را به زیان خود نادیده می گیرد، زیرا فقط به ترکیب جمعیت نگاه کنید. از آمریکای لاتین و خاورمیانه گرفته تا جنوب صحرای آفریقا و آسیای جنوب شرقی، ما شاهد چیزی هستیم که کارشناسان آن را به انبوهی جوانان اصطلاح می کنند. در حال حاضر سه میلیارد مردم زیر سی سال در جهان وجود دارند. 90 در صد آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. و تعداد همچنان رو به افزایش است.

و شما در دنیایی زندگی می کنید که پدر و مادران و مطمئنا پدر و مادر بزرگهای شما تصورش را هم نمی توانستند بکنند- تلویزیون های ماهواره ای، اینترنت، فیس بوک. مادر مرحوم من عادت داشت بگوید. "این چهره هایی که در اینترنت دربارۀ آنها صحبت می کنند چیست؟" (خنده.) و اکنون فن آوری ارتباطات در حال کوچک تر ساختن دنیای شما است ولی افق های شما را گسترش می دهد. اکنون همه می توانند ببینند که دیگران چگونه زنگی می کنند- زندگی در رفاه، منزلت و آزادی، و آنها هم به حق این چیزها را برای خود مطالبه می کنند. و ما می توانیم ببینیم، همانگونه که هفتۀ های گذشته به گونۀ وحشتناکی دیده ایم، که در سوریه چه می گذرد. و من براستی دولت تونس را به خاطر میزبانی کنفرانسی که دیروز برگزار شد تحسین می کنم.

پس در حالی که انتظارات بالا می روند، چه کاری برای برآوردن آنها در دست انجام است؟ ما از نظرسیاسی در حال پیشرفت هستیم، ولی به انجام کارهای بیشتری در زمینۀ اقتصادی نیاز داریم. احتمال بیکار ماندن جوانان در مقایسه با مردم سالخورده تر سه برابر بیشتر است. و بیش از 100 میلیون از جوانان به کارهای پاره وقت اشتغال دارند و دستمزدهای ناکافی می گیرند. و من می دانم که اینجا در تونس، جوانان بسیاری هستند که هنوز کار تمام وقت ندارند، کاری که ثمربخش و سودمند باشد ندارند.

پس اقتصاد جهانی ما را بیش از همیشه به هم پیوند می دهد، ولی جوانان در می یابند که حتی با مدارک کارشناسی ارشد، ممکن است به مهارتهای مورد نیاز بازار مجهز نباشند. پس این شکاف وجود دارد. پس میلیونها جوان خانواده ها و روستاهای خود را به سوی شهرهای پر ازدحام ترک می کنند و هنوز چیزی را که در جستجویش هستند نمی یابند. شبکه های حمایت کنندۀ قدیمی که برای نسلهای گذشته شغل تأمین می کردند به وسیلۀ نظامهای فاسد که زمانشان گذشته و در جهان مدرن امروزی کارآیی ندارند تقویت می شدند. مردم جوان در بسیاری از کشورها فن آوری و اخلاق را برای تقویت خدمات عمومی مردم در هم می آمیزند و در حالی که آنها در برابر دولتهای فاسد به پا می خیزند ما شاهد نتایج حاصل از آن هستیم. بسیاری از پیوندها که در خانواده و محله وجود داشتند امروز دیگر به نیرومندی گذشته نیستند، و بنا بر این بسیاری از جوانان در می یابند که به حال خود رها شده اند. و همۀ اینها دستور العملی برای سرخوردگی و بی ثباتی است که ممکن است در سراسر جهان مورد بهره برداری افراط گرایان و جنایتکاران قرار گیرد.

پس ما چه باید بکنیم؟ چگونه توان و نوآوری جوانان را با تغییراتی که سخت مورد نیازند در ارتباط قرار دهیم؟ در واقع، ژانویۀ گذشته، هنگامی که اعتراضات در حال آکندن خیابانهای این شهر بودند، من به دوحه سفر کردم و به کنفرانس رهبران منطقه ای عرب هشدار دادم که اگر برای این که به جوانان چشم انداز بهتری برای آینده عرضه دارند، با سرعت کافی نجنبند، رژیم های آنها در شن مدفون خواهند شد. و جوانان تونس درستی آن گفته را به اثبات رساندند.

و بنا بر این اصلاحات سیاسی در حال پیشرفت اند. و در بسیاری از مواقع در گذشته زمان به مراتب طولانی تری می گرفتند. در لهستان ده سال طول کشید تا یک سندیکای کارگری دولت کمونیستی سرکوبگری را به زیر آورد. در تونس پایین کشیدن یک دیکتاتور از قدرت فقط یک ماه به طول انجامید. ماجرایی که در سطح جهانی در اینجا و نقاط دیگر در حال روی دادن است نیازمند به تفکر نوآورانه و کارآفرینی اقتصادی است تا اطمینان حاصل شود که انقلابهای دموکراتیک نتایج خود را برای افراد به بار می آورند. این چیزی است که در بسیاری از نقاط در حال روی دادن است، ولی نه به مقدار کافی و نه با سرعت کافی.

اکنون، من این استتدلال را پیش کشیده ام که در هر نقطه ای از جهان، نیازها و خواستهای جوانان باید به طور کامل به رسمیت شناخته شوند. همانگونه که یکی از مقامات هندی اخیرا اعلام داشت، اگر ما جوانان خود را توانمند کنیم، انبوهی جوانان یک موهبت خواهد بود، و اگر از برقرار ساختن سیاست و چهارچوبی که که آنها را توانمند سازد عاجز بمانیم، به یک مصیبت تبدیل خواهد شد.

بنا بر این آن چیزی که ایالات متحده سعی در انجامش دارد از این قراراست. ما در حال تشکیل شورا های جوانان در سفارتخانه ها و کنسولگری ها برای برقراری ارتباط مستقیم با جوانانی مثل شما هستیم، چون ما می خواهیم برای هر مسئله ای راه حلی بیابیم. ما همچنین اداره ای برای مسائل جهانی جوانان در واشنگتن ایجاد کرده ایم تا در مورد راههای مشارکت اطمینان حاصل کنیم. و ما یک فعال بیست و چهارسالۀ جوان به نام رونان فارو داریم که امروز در اینجا حضور دارد و مشاور مسائل جهانی جوانان است.

از استیو جابز نقل قولی به مضمون می کنم که گفت، ما نه تنها به متفاوت اندیشیدن نیاز داریم بلکه نیازمند بزرگ اندیشیدن نیز هستیم؛ زیرا اگر چنین نکنیم، این لحظۀ تاریخی را از دست خواهیم داد. اکنون جوانان چه می خواهند؟ من فکر می کنم آنها خواستار همان چیزی هستند که بسیاری از ما می خواهیم- آرامش، رفاه، منزلت، فرصتی برای مشارکت، فرصتی برای شنیدن صداهای شما و این که آراء شما مورد توجه قرار گیرد و شمرده شود.

و رویکردهای حقیقی آزموده شده ای که مؤثر و کار آمد هستند وجود دارند. در اقتصاد، ما نیاز به تشویق کار آفرینی داریم. و ما در اینجا نمایندگانی را از جانب NAPEO حاضر داریم. نمایندگان NAPEO ما کجا هستند؟ ما تونسی هایی را داریم که در کار کسب و سرمایه موفق بوده اند و با ما و دیگران به منظور ایجاد فرصتهای اقتصادی بیشتر مشارکت می کنند. این کار در وهلۀ نخست بر ایجاد کار برای جوانان تمرکز دارد. و ما برنامۀ کار آفرینی جهانی را به وجود آورده ایم که سرمایه گذاران را با جوانانی که فکر های خوبی دارند و برای تحقق بخشیدن به آنها آمادۀ سخت کوشی هستند، در ارتباط می گذارند.

برای مثال، در این پاییز گذشته، ما یک هیئتی از سرمایه گذاران و رهبران کسب و سرمایه آمریکا را برای دیدار با کار آفرینان جوان به تونس و مغرب و الجزایر فرستادیم. یکی از کسانی که آنها ملاقات کردند یک الجزایری 25 ساله بود که او پیشگام ایجاد ابزارهای الکترونیک جدید برای جوامع با دسترسی محدود به خدمات مالی است. او از یک روستای فقیر در الجزایر می آمد و می دانست که روستای او به اعتبار مالی و به بازار دسترسی ندارد، با وجود این در آنجا مردم به تلفن همراه دسترسی دارند. بنا بر این او با استفاده از تلفن همراه درخواست نامه هایی تنظیم در اختیار می گذارد که مردم به وسیلۀ آنها می توانند به اعتبار، به بانک سیار به اطلاعاتی در مورد چگونگی آغاز یک کسب و کار و تدوین برنامۀ مربوط به ادارۀ کسب و کار دسترسی پیدا کنند. یک دانشمند کار آزمودۀ تونسی همراه با دیگر کارآفرینان تونسی بورسهایی برای تحصیل در رشتۀ بازرگانی و توسعۀ بیشتر افکار خود در آمریکا دریافت داشته است.

ما با ایجاد و سازماندهی اتحادیه مشاغل جهانی برای جوانان شرکای بیشتری را به همکاری فراخواهیم خواند و با افراد بیشتری ارتباط برقرار خواهیم کرد. و زمینه ای که بر آن تاکید خواهیم کرد، گسترش آموزش زبان انگلیسی در سراسر جهان، به ویژه در اینجا در تونس خواهد بود، زیرا انگلیسی به زبان تجارت، و بطور قابل توجهی به زبان اینترنت تبدیل شده است، اگر چه بدیهی است که اینترنت به زبان های دیگر نیز در دسترس قرار دارد. ولی زبان انگلیسی به عنوان یک دروازۀ ورود به اقتصاد جهانی محسوب می شود. اعضای سپاه صلح به زودی به تونس باز خواهند گشت، و بر آموزش زبان انگلیسی تاکید خواهند کرد. ما از اینترنت برای تعلیم و آموزش زبان انگلیسی استفاده خواهیم کرد. ما در حال حاضر به هزاران جوان تونسی در یافتن اشتغال و کسب مهارت های لازم کمک می کنیم. و می خواهیم برنامه های آموزشی مبادله ای را میان دانشگاه های ایالات متحده و تونس گسترش دهیم. در بهار سال جاری، گروهی از مربیان کارشناس از آمریکا به مغرب سفر خواهند کرد تا پیوندهای جدیدی میان دانشکده های تجاری و مراکز تعلیمی ایجاد کنند.

نهایتاً، ما می دانیم که وظیفه دولت چیست. دولتمردان باید با فساد در هر کجا که رخ می دهد مبارزه کنند، آنها باید با انتصاب دوستان و آشنایان به سمت های مهم در هر کجا که رخ می دهد مبارزه کنند، و باید اقتصادهای خود را متنوع و بازارهایشان را باز کنند. من گاهی اوقات از رهبران این منطقه می شنوم که از باز کردن اقتصادهایشان هراس دارند، ولی من فکر می کنم که این رویکرد به ضرر مردم این کشورها، به ویژه زیان جوانان است که پر از انرژی هستند. باز کردن اقتصادها به خصوص به نفع جوانان تونس و سایر کشورها خواهد بود.

ما همچنین می خواهیم استفاده از شبکه های اجتماعی را ترویج کنیم. رسانه های اجتماعی که برای سرنگون کردن رژیم بن علی مورد استفاده قرار گرفتند، اکنون می توانند برای افشاء فساد، ترغیب شفافیت و حاکمیت خوب به کار گرفته شوند. و این واقعیت دارد که این امر با آزادی هایی که اکنون وجود دارند، پیوند تنگاتنگ دارد، و بنا براین مسئله فقط امرار معاش نیست، بلکه قادر ساختن و توانمند کردن مردم برای مشارکت در جامعه است. زیرا با این همه، منزلت یعنی محترم شمرده شدن و برخورداری از یک صدا و حق مشارکت و حتی رهبری است. دموکراسی نوپای شما به شما نیاز دارد. مشارکت وسیله ای برای دستیابی به یک هدف است، نه یک هدف نهایی. و براستی کمک همگان برای ساختن تونس جدید لازم و ضروری است.

حال، بدیهی است که مردم با یکدیگر اختلاف نظرخواهند داشت. ما 236 سال است که در ایالات متحده با یکدیگر مخالفت می کنیم. همه ما با یک نگاه به جهان نمی نگریم. ولی به ارزش های اساسی و بنیادینی که دموکراسی ما از آن ریشه گرفته است، اعتقاد داریم. یکی از متداول ترین پرسش هایی که از من در سفرهایم در سرتاسر جهان می کنند، این است که چطور پس از رقابت با باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری، با همکاری با وی به عنوان وزیر امور خارجه موافقت کردم؟ و پاسخ این پرسش ساده است. ما هر دو کشورمان را دوست داریم. و بله، ما به سختی با یکدیگر رقابت کردیم. من می خواستم برنده شوم؛ ولی او برنده شد. بنا براین من باید به انتخابی دست می زدم، زیرا مسئله من نبودم، مسئله این بود که با هم چه کاری را می توانستیم برای آمریکا انجام دهیم.

و کسانیکه در آمریکای لاتین، اروپای شرقی و شرق آسیا گذار بسوی دموکراسی را تجربه کرده اند، درس هایی از دموکراسی چند حزبی آموخته اند. همه احزاب سیاسی، چه مذهبی و چه غیرمذهبی باید در یک میزان از قوانین اساسی پیروی کنند: نفی خشونت؛ حمایت از حاکمیت قانون؛ احترام به آزادی بیان، مذهب، تشکیل انجمن، و تجمع؛ محافظت از حقوق زنان و اقلیت ها؛ کناره گیری از قدرت در صورت شکست در رأی گیری ها؛ و به ویژه در منطقه ای که دستخوش درگیری درونی و میان ادیان است، اجتناب از ستیزه جویی مذهبی که موجب از هم پاشیده شدن جوامع می شود.

حال در اینجا، در تونس، یک حزب اسلام گرا در انتخابات باز و رقابتی که ما آن را تحسین می کنیم، اکثریت آراء را به دست آورد. رهبران این حزب وعده داده اند که آزادی مذهبی و حقوق کامل زنان را محترم شمارند. و امروز در نشستی که هم با رئیس جمهوری و هم با نخست وزیر داشتم، مجدداً بر این تعهد تاکید شد.

تدوین قانون اساسی و حکومت نیز مستلزم همکاری در کل جامعه است. هیچ فرد یا هیچ حزبی به تنهایی همه پاسخ ها را در دست ندارد. همه کشورها در نتیجۀ گوش فرادادن توأم با احترام به آنهایی که با دولت مخالف هستند، قوی تر می شوند. بنا بر این، برای تدوین قانون اساسی دولت حاکم اکنون باید با سایر احزاب، از جمله با احزاب سکولار همکاری کند، و رأی دهندگان را در سرتاسر طیف سیاسی قانع سازد که برای اصول و مبانی اساسی احترام قائل شوند. و تونسی ها باید اطمینان حاصل کنند که همه به این وعده عمل کنند.

حال، من می دانم که اینجا در تونس و سایر کشورها، کسانی وجود دارند که به سازگاری و مطابقت اسلام با دموکراسی شک دارند. خوب، تونس این فرصت را دارد تا به این پرسش، پاسخ مثبت دهد و ثابت کند که تناقضی میان این دو وجود ندارد. و این تنها به معنی صحبت کردن درباره بردباری و کثرت گرایی نیست، بلکه باید آن را زندگی و تجربه کرد. و این مسئولیت شما است که تمام احزاب سیاسی را در قبال این ارزش ها پاسخگو بدانید.

محافظت از دموکراسی وظیفه تک تک شهروندان است. و برای جوانان تونس مسئولیت خاصی شمرده می شود. ما شاهد شجاعت شما، زنان همانند مردها، در خط مقدم انقلاب بودیم و دیدیم که چگونه در مقابل گاز اشک آور و ضرب و جرح مقاومت کردید. پاسداری از دموکراسی نوپایتان مستلزم نوعی دیگر از شجاعت است. تاریخ نشان داده است که پس از هر انقلاب، دو راه پیش رو قرار می گیرند. یا راهی که شما برای ساختن یک کشور دموکراتیک قوی پیش گرفته اید، یا راهی که به یک حکومت مطلقه و استبدادگر دیگر منتهی خواهد شد. فاتحان انقلاب می توانند قربانی آنها شوند. بنا بر این بر عهده مردم تونس، و به خصوص جوانان تونسی است تا در مقابل عوام فریبان مقاومت کنند، ائتلاف ایجاد کنند، و همچنان به نظام اعتماد کنند حتی اگر نامزدهایشان در انتخابات با شکست روبرو شوند.

پس از شکست من در مقابل پرزیدنت اوباما، بسیاری از طرفداران من نمی خواستند که من تسلیم شوم، و نمی خواستند که من با او همکاری کنم و به درخواست او برای هرگونه کمک پاسخ دهم. پاسخ من به آنها یک نه قاطع بود. مسئله نظام سیاسی ما است. مسئله برنامه کاری ما است. هیچ ربطی به افراد ندارد. ما باید از اصول و مبانی و نهادهای دموکراسی محافظت کنیم. شنیده ام که در تونس اصطلاحی دارید که می گوید: "تلاش های مداوم، سنگ مرمر را خواهد شکافت." خوب، این روحیه به معترضان و مخالفان کمک کرد تا سال های دراز در مقابل سرکوب مقاومت کنند و نهایتاً رژیم قدیمی را سرنگون سازند. من فکر می کنم که همین روحیه شما را قادر خواهد ساخت تا به راهتان ادامه دهید.

به نظر من ما در لحظه بسیار مهمی به سر می بریم. من می خواهم مستقیماً خطاب به زنان جوانی که در اینجا حضور دارند، و آنهایی که شما نمایندگی شان را در سراسر تونس، منطقه، و جهان بر عهده دارید صحبت کنم، زیرا برخی از موانعی که زنان جوان با آن مواجه هستند، منحصر بفرد هستند. در بسیاری از مکان ها در جهان امروزی، قوانین و سنت ها، راه اندازی کسب و کار، مشارکت در زندگی سیاسی، و حتی تصمیم گیری شخصی را برای زنان دشوار می سازند. تونس به کشوری تبدیل شده است که از حقوق زنان محافظت می کند و این پیام را فرستاده است که تناقضی میان فرهنگ و مذهب و فرصت و توانمندی وجود ندارد. بنا براین به زنان و مردان جوانی که در اینجا حضور دارند می گویم که تونس برای دستیابی به موفقیت هایی که همه شما خواستار آن هستید، به تمام پسرها و دختران خود نیاز خواهد داشت.

اخیراً، روث بایدر گینزبرگ، یکی از قضات دیوان عالی ایالات متحده از مصر و تونس دیدن کرد و با قضات و دیگر مقامات ارشد ملاقات داشت. او سخنی ایراد کرد که به نظر من بسیار مناسب و شایسته بود: دختران خاورمیانه باید بتوانند بر اساس توانایی های خدادادشان بلندپروازی کنند و به آرزوهایشان تحقق بخشند، نباید توسط قوانینی که مردها تصویب می کنند محدود باشند. پس خواهش می کنم بدانید، در حالیکه شما این سفر تاریخی و مهم را بسوی دموکراسی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی برای شما نتیجه بخش خواهد بود طی می کنید، ایالات متحده در کنار شما خواهد ایستاد.

ما می دانیم که بنا نهادن یک دموکراسی تا چه حد می تواند دشوار باشد. ما مدت درازی است که مشغول این کار هستیم. ما اکنون دیرین ترین دموکراسی در تاریخ جهان هستیم، ولی موانع زیادی را پشت سر گذاشته ایم. کشور ما برای رها ساختن آمریکایی های آفریقایی تبار از چنگ بردگی، دستخوش یک جنگ داخلی شدیم. ما قانون اساسی مان را اصلاح کردیم تا زنان از حق رأی برخوردار شوند. ما همچنان به بهبود و تعالی دموکراسی مان ادامه می دهیم. پس صبر داشته باشید، و به هیچ وجه آسان گیر نباشید. شما باید در عین حال این دو مسئله را به طور هم زمان در مد نظر نگه دارید.

هر یک از شما شایسته این فرصت هست که به توانایی های بالقوه خدادادی اش تحقق بخشد. و من بسیار مطمئن هستم- و یقین دارم که تونس به خاطر شما کشوری موفق خواهد بود.

بسیار از شما سپاسگزارم.