DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

تعیین سنگین زدران، وابسته به شبکه حقانی به عنوان تروریست

29 اوت 2011

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

16 اوت 2011

یادداشت رسانه ای

تعیین سنگین زدران، وابسته به شبکه حقانی به عنوان تروریست

وزیر امور خارجه، سنگین زدران، فرمانده شبکه حقانی (HQN)، را به موجب فرمان اجرایی 13224 به عنوان تروریست معرفی کرده است. این فرمان اجرایی، تروریست ها و کسانی را که از تروریست ها و یا اقدامات تروریستی حمایت می کنند هدف قرار می دهد. در نتیجه اعلام تروریست بودن سنگین، تمامی اموال و دارایی های واقع در حوزه قضایی ایالات متحده که سنگین در آنها سهم دارد، مسدود می شوند و اتباع ایالات متحده نمی توانند هیچگونه داد و ستدی با او داشته باشند. سنگین همچنین توسط کمیته تحریم های 1988 سازمان ملل (UN) به عنوان تروریست اعلام شده است. این اقدامات به قطع دریافت کمک های مالی و سایر کمک ها توسط این فرد خطرناک کمک می کند.

سنگین زدران، فرماندار در سایۀ استان پاکتیکا در افغانستان، و رهبر شبکه حقانی است. شبکه حقانی یک گروه شبه نظامی وابسته به طالبان است که دامنه فعالیت آن از منطقه وزیرستان شمالی تا مناطق تحت حاکمیت قبایل در شمال غربی پاکستان گسترده است. شبکه حقانی نقشی مهم و فعال در شورش ها در افغانستان ایفا کرده و مسئولیت بسیاری از حملاتی را که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از افراد شده اند بر عهده داشته است.

سنگین زدران یکی از رهبران جنگجویان مناطق جنوب شرقی پاکستان است، و گفته می شود که برنامه ریزی و هماهنگی انتقال صدها جنگجوی خارجی به داخل افغانستان را بر عهده داشته است.

سنگین همچنین در بسیاری از حملات انجام شده با بمب های کنار جاده ای (IED) نقش داشته است. گفته می شود که سنگین زردان علاوه بر ایفای نقش در این حملات، مسئولیت هماهنگی و سازماندهی ربودن افغان ها و شهروندان خارجی در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان را نیز بر عهده داشته است. سنگین همچنین از معاونان ارشد سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی، است. سراج الدین حقانی نیز طبق فرمان اجرایی 13224 به عنوان یک تروریست جهانی شناخته شده و نام او در فهرست کمیته تحریم های 1988 سازمان ملل نیز قرار دارد.

 معرفی سنگین زدران به موجب فرمان اجرایی 13224، سبب مسدود شدن کلیه اموال و دارایی های او در حوزه قضایی ایالات متحده می شود و اتباع ایالات متحده را از انجام هرگونه داد و ستدی با او و یا در راستای منافع زدان، منع می کند. علاوه بر اقداماتی که ایالات متحده امروز در سطح داخلی انجام داد، با قرار گرفتن نام زدران در فهرست کمیته تحریم های 1988 سازمان ملل، تمامی کشورهای عضو باید اموال و دارایی های سنگین زدران را مسدود، از سفرهای او جلوگیری کنند، و نام او را در فهرست اشخاص مشمول تحریم تسلیحاتی قرار دهند. اقدامات انجام شده علیه سنگین زدران، نشان دهنده عزم راسخ جامعه جهانی برای از میان بردن توانمندی های او در زمینه انجام حملات خشونت آمیز و همچنین از میان بردن، از هم گسیختن، و شکست دادن شبکه های تروریستی است.