DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

یادداشت رسانه ای: تغییرات در رابطه با مدت اعتبار روادید برای متقاضیان دانشجوی ایرانی در رده های F, J و M

20 مه 2011

20 مه 2011

از تاریخ 20 مه 2011 به بعد، متقاضیان ایرانی دارندۀ شرایط برای روادید در رده های F, J و M به منظور تحصیل و تحقیق در رشته های غیر حساس، غیر فنی، و وابستگان آنها، برای دریافت روادیدهای دوساله با امکان ورود مکرر واجد شرایط خواهند بود. این تغییری است که در جهت افزایش [مدت اعتبار و تعداد دفعات ورود] نسبت به روادید سه ماهه با یک بار امکان ورود، داده شده است.

این تغییر به دانشجویان ایرانی و کسانی که طبق برنامه های مبادله به آمریکا می آیند امکان می دهد تا با سهولت بیشتری مسافرت کنند و از این طریق موجبات پیشبرد هدف ما در ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و اندیشه ها فراهم خواهد آمد. این تصمیم مهم در حالی اتخاذ می شود که جامعۀ جهانی شاهد افزایش سانسور توسط دولت ایران و منزوی ساختن هرچه بیشتر مردم کشور است.

در حال حاضر ایرانیانی که با روادید سه ماهه از یکی از این رده های بالا و یک بار حق ورود در ایالات متحده اقامت دارند، باید بار دیگردر خارج از خاک آمریکا در یکی از کنسوگریهای ایالات متحده تقاضای بدهند تا بتوانند به اخذ روادیدهای دوساله با حق ورود متعدد توفیق یابند. به خاطر داشته باشید که اعتبار یک روادید به زمانی که دارندۀ آن باید وارد ایالات متحده شود اشاره دارد و با مدتی که مقامات گمرگی و حفاظت مرزی ایالات متحده در یک بندر ورودی برای اقامت در کشور به دارندۀ روادید اجازه می دهند در ارتباط نیست. دانشجویان ایرانی و کسانی که طبق برنامه های مبادله به آمریکا می آیند و دارای وضعیت مطلوبی هستند تا بعد از ترک ایالات متحده نیازی به دادن تقاضا برای یک روادید جدید ندارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر چه به زبان انگلیسی و چه به فارسی لطفا از تارنمای زیر دیدن کنید:

http://www.educationusairan.com/farsi/

EducationUSA یک شبکۀ جهانی با بیش از 400 مرکز مشاورۀ دانشجویی است که توسط دفتر امور آموزشی و فرهنگی در وزارت امور خارجه ایالات متحده سرپرستی می شود. این شبکه اطلاعات دقیق، جامع و بی طرفانه ای دربارۀ تحصیلات در ایالات متحده در اختیار می گذارد.