DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

سخنان ویدیویی هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه، در ارتباط با برنامۀ صدور روداید برای ایران

20 مه 2011
پنجره مصاحبه صدور ويزا

پنجره مصاحبه صدور ويزا

جمعه، 20 مه 2011

 

مایۀ خشنودی من است که یک گام بزرگ به جلو را در پشتیبانی این دولت از مردم ایران اعلام دارم.

به موجب سیاست روادید ما در گذشته، دانشجویان و دیدار کنندگان ایرانی در چهارچوب برنامه های مبادله، می توانستند روادیدهایی که فقط سه ماه اعتبار داشتند و تنها برای یک بار ورود به کشور معتبر بودند دریافت دارند. این ترتیب از امروز تغییر یافته است. آنها اکنون واجد شرایط دریافت روادید هایی با اعتبار دو ساله و با امکان ورودهای مکرر هستند.

این ترتیب به جوانان ایرانی فرصت می دهد تا برای حضور در رویدادهای خانوادگی به کشور خود بازگردند، در کارآموزیها شرکت جویند و برای گذراندن تعطیلات به خارج از ایالات متحده سفر کنند – و دیگر به دریافت روادید جدید برای هر بار ورود نیاز نخواهند داشت.

من از بسیاری دانشجویان ایرانی و آمریکایی های ایرانی تبار شنیده ام که آنها خواستار این تغییر بودند. من مایلم شما بدایند که ما به نگرانی های شما گوش می دهیم. ما گفت و شنود و مبادلۀ بیشتری را با کسانی از شما که در حال شکل دادن به آیندۀ ایران هستید خواستاریم و دوست داریم بتوانیم جنبه های مثبت آمریکا را با شما به اشتراک بگذاریم.

تا هر زمانی که دولت ایران به سرکوب توانایی های بالقوۀ شما ادامه می دهد، ما به خاطر حقوق شما به پا خواهیم خاست. ما از آرمانهای شما حمایت می کنیم و به جستجوی خود برای یافتن راه های تازه ای به منظور پدید آوردن فرصت های بیشتر در جهت ایجاد تغییر ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم.

نسخه انگليسی ويدئويی سخنان خانم کلينتون در ارتباط با تغييرات در برنامه صدور رواديد دانشجويی را در پيوند مقابل مشاهده کنيد: http://www.youtube.com/watch?v=mlmeewemk2g

نسخه فارسی اين ويدیو در نشانی مقابل، قابل دسترسی است: http://www.youtube.com/watch?v=rytZFOlOAWI