DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

سخنان هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه، پیرامون راهبرد بین المللی ایالات متحده برای فضای مجازی

17 مه 2011

وزارت امور خارجه

دفتر سخنگو

16 مه 2011

برای انتشار فوری

سخنان هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه

پیرامون راهبرد بین المللی ایالات متحده برای فضای مجازی

16 مه 2011

کاخ سفید

واشنگتن دی سی

کلینتون، وزیر امور خارجه: از شما بسیار سپاسگزارم. همانگونه که می توانید از سخنان مقدماتی جان حدس بزنید، ما از فرارسیدن چنین روزی بسیار خشنودیم. ما از کار خارق العاده ای که در سرتاسر دولتمان با افشای این راهبرد بین المللی برای فضای مجازی صورت گرفته است سخت شادمانیم و چشم انتظار مشارکت با بخش خصوصی، دیگر کشورها و دیگرانی که در هدف تعیین شده در این سند جدید احساس اشتراک می کنند، هستیم. در این سند کوشش واقعی بر این مصروف است که هدف تعیین شده در همان آغاز کار به تحقق بپیوندد و آن عبارت است از این که ایالات متحده برای ارتقاء یک زیربنای اطلاعاتی و ارتباطی باز، ایمن، قابل اتکاء و دارای قابلیت کاربرد میان کشورها به نحوی که پشتیبان بازرگانی و تجارت بین المللی باشد، امنیت بین المللی را تقویت کند و بیان آزاد و نوآوری را پرورش دهد، در سطح بین المللی خواهد کوشید. برای دستیابی به این هدف، ما محیطی به وجود خواهیم آورد و مورد حمایت قرار خواهیم داد که در آن موازین رفتار مسؤلانه راهنمای اقدامات دولتها باشد، مشارکت را پایدار نگاهدارد و از حکومت قانون در فضای مجازی پشتیبانی کند.

این سیاستی است که آنچه ایالات متحده جستجو می کند در آن خلاصه شده است. بسیاری از شما که دولتهای کشورهای دیگر، بخش خصوصی یا بنیادها یا گروه های جامعۀ مدنی را نمایندگی می کنید، در تعهد ما برای حصول اطمینان از این که اینترنت نه تنها برای دو میلیارد تن مردمی که در حال حاضر به آن دسترسی دارند، بلکه برای میلیاردها تن دیگر که در سالهای آینده به اینترنت دسترسی خواهند یافت، به صورت باز، ایمن، و آزاد باقی بماند، شریک هستید.

هرکاری که آنها قادرند در فضای مجازی انجام دهند، چه آزادانه به تبادل عقاید و اندیشه ها بپردازند، چه در موضوعات مورد انتخاب خود آزادانه کاوش کنند، از تخطی مجرمان فضای مجازی در امان بمانند و قادر باشند به فعالیت های حرفه ای و شخصی به شکل آنلاین مبادرت ورزند و مطمئن باشند که هرکاری می کنند محرمانه و ایمن خواهد ماند، تا حد زیادی به سیاستهایی که ما همراه یکدیگر اتخاذ خواهیم کرد بستگی خواهد داشت.

اکنون، همۀ شما آگاهی دارید که وزارت امور خارجه در زمینۀ آزادی اینترنت یک موضع رهبری اختیار کرده است و من اینجا الک راس را که کوشش های ما را در این جهت هدایت کرده است می بینم. این یک بخش حیاتی از سیاست فضای مجازی ما را تشکیل می دهد. ولی ما می دانیم که شمار مسائل به نظر می رسد به صورت نامحدودی در حال گسترش باشد و ما به تدوین، اجرا و هماهنگ ساختن سیاستهایی نیازمندیم که به طیف کاملی از مسائل فضای مجازی رسیدگی کند. این همان چیزی است که به عنوان هدف راهبرد بین المللی ایالات متحده برای فضای مجازی به منظور کمک به ما در انجام این منظور تعیین شده است. زیرا همانگونه که جان اشاره کرد، این راهبرد برای نخستین بار همۀ سیاستهایی را که ایالات متحده در محدودۀ رویکردی یکپارچه از جانب تمامی دولت پیگیری می کند درون یک چهارچوب واحد گرد خواهد آورد.

این راهبرد همچنین برای نخستین بار همۀ اصول راهنمای کار ما – اصولی را که سیاست خارجی ما از آنها نشأت گرفته است مانند آزادی های بنیادین که به اعتقاد ما آزادی اینترنت بخشی از آن است و همۀ دیگر جنبه های این سیاست را که همکاران من به آنها خواهند پرداخت، به صراحت بیان می کند. ما براستی در تلاشیم تا با همۀ دشواری ها و چالش هایی که در فضای مجازی مطرح می شود به مقابله برخیزیم. و می دانیم که باید به طور پیوسته آنچه را که امروز نوشته ایم، به موازات چالش ها و فرصتهای تازه ای که پیش می آید روزآمد کنیم. زیرا در حالی که اینترنت راههای تازه ای برای مردم در به کاربستن حقوق سیاسی خود عرضه می کند، در همان حال، چنانکه ما با روشنی بسیار طی ماه های گذشته شاهد بوده ایم، ابزار تازه ای نیز برای سرکوب دگراندیشان در اختیار دولتها می گذارد. و در حالی که اینترنت فرصتهای تازه اقتصادی در هر نقطه ای در مسیر توسعه برای مردم فراهم می سازد، دریچه های جدیدی نیز بر روی جنایت پیشگان برای دزدیدن داده های شخصی و مالکیت معنوی می گشاید. و در حالی که اینترنت همکاری نزدیک تری را برای دولتها در امتداد مرزها امکان پذیر می سازد، هنگامی که دولتها و دیگر بازیگران عامدانه موجب اختلال شبکه ها شوند و یا تروریست ها اینترنت را برای سازمان دادن حملات به کار گیرند، زمینۀ جدیدی برای نزاع و اختلاف پدید می آورد.

بنا بر این، ما در جستجوی آن هستیم که توانایی عظیم اینترنت را در سرعت بخشیدن به پیشرفت انسانی به حداکثر برسانیم و در همان حال پاسخ خود و ابزارهای خود را برای رویارویی با تهدید ها و مسائل و مناقشاتی که بخشی از فضای مجازی را تشکیل می دهند، دقیق تر و کار آمد تر سازیم.

اکنون، در حالی ما به این راهبرد می نگریم، من می خواهم آنچه را که در این راهبرد وجود ندارد بروشنی بیان کنم. این راهبرد از یک رشته توصیه و دستورالعمل تشکیل نمی شود. زیرا ما در جستجوی تحقق بخشیدن به آنچنان فضای مجازی ای هستیم که باز، دارای قابلیت کاربرد میان کشورها، ایمن و قابل اتکاء باشد. یک راه واحد سر راست به سوی این هدف که با وضع همگان تطبیق پیدا کند وجود ندارد. ما باید به جای ایجاد مانع در راه آرمانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم در سطح جهان، در حول و حوش یک بینش مشترک برای آینده، یک اجماع بین المللی به وجود آوریم. و این مقصود تنها در سایۀ دیپلماسی شکیبایانه، منسجم و خلاقانه برآورده می شود.

بر این اساس، راهبرد هفت اولویت اساسی را که نقطۀ تمرکز فرارسی دیپلماتیک ما را در حال گام برداشتن به سوی جلو تشکیل می دهند، مشخص می سازد. آنها عبارتند از: نخست، تعامل اقتصادی برای تشویق نوآوری و داد و ستد تجاری و در همان زمان پاسداری از مالکیت معنوی؛ دوم، امنیت فضای مجازی به منظور محافظت از شبکه های خود و تقویت امنیت بین المللی؛ سوم، اجرای قانون به منظور بهبود توانایی برای پاسخ به جرائم فضای مجازی، شامل تقویت قوانین و مقررات بین المللی در هرجا که اقتضا کند؛ بعد از آن، همکاری نظامی برای یاری دادن به متحدان خود به منظور انجام اقدامات بیشتری با هم در مقابله با تهدیدهای سایبری و در همان حال حصول اطمینان از این که شبکه های نظامی ما مورد محافظت قرار دارند؛ بعد از آن؛ مدیریت اینترنت بر اساس شرکت سهامداران متعدد به نحوی که شبکه ها چنانکه باید کار آمد باشند؛ و بعد از آن، توسعه برای پشتیبانی از شرکای جدید از طریق کمک به کشورها برای ایجاد زیربنای دیجیتالی و دادن توانایی به آنها به منظور ایستادگی در برابر تهدیدات سایبری؛ و در دست آخر، آزادی اینترنت که از نظر ما دارای اهمیت فراوان است. ما مایلیم کارهای بیشتری به اتفاق یکدیگر برای محافظت از حریم خصوصی و پاسداری از آزادی های بنیادین بیان، تجمع و تشکیل انجمن به شکل آنلاین، همانگونه که در خارج از اینترنت اعمال می کنیم، صورت دهیم. این هفت اولویت همراه یکدیگر یک ضرورت جدید را در سیاست خارجی که وزارت امورخارجه در حال عمل به آن بوده است و به ایفای نقش رهبری در آن ادامه خواهد داد، تشکیل می دهند.

اکنون، کاری که ما می کوشیم برای پیشبرد این ضرورت ها انجام دهیم ادغام مسائل سایبری در سرتاسر برنامه های خود، از همکاری با دیگر کشورها و متوقف ساختن کارتل های جنایتکاران گرفته تا دیپلماسی اقتصادی ما و حمایتمان از زنان و دختران در سطح جهان است. ما دستور کار دولتمداری خود را با هدف مهار کردن فن آوری های نو به منظور تحقق بخشیدن به هدفهای دیپلماتیک و توسعه ای خود تدوین کرده ایم و میل داریم بر اساس این دستور کار با شرکایی که در برابر خود می بینیم به پیش رویم. ما از کوشش های ظرفیت سازی در سراسر جهان به منظور کمک به کشورهای بیشتری برای ایفای نقشی بزرگتر در اینترنت حمایت می کنیم. و همانگونه که از تمرکز ما بر آزادی اینترنت بروشنی بر می آید، کوششهای فعالان حقوق بشر و دموکراسی به منظور حصول اطمینان از دسترسی آنها به اینترنت باز و آزاد مورد حمایت ما قرار دارند. ما از برنامه های بسیار پیشرفته برای این که ابزار و دانش فنی را در زمینۀ تأمین مؤثر ارتباطات در اختیار آنها بگذاریم حمایت می کنیم تا آنها بتوانند با برخورداری از امنیت پیام خود را علیرغم کوشش دولتها برای خاموش ساختنشان و قطع ارتباطشان با اینترنت، به بیرون بفرستند.

برای هماهنگ ساختن این کوشش ها و دیگر مساعی، ما دفتر جدید هماهنگ کنندۀ مسائل سایبری را تأسیس کرده ایم. کریس پینتر، یک کارشناس دیرینه در این قلمرو، اکنون در وزارت امور خارجه مسؤلیت این کار را به عهده دارد. او از شورای امنیت ملی (NSC) در کاخ سفید، جایی که در تدوین راهبردی که امروز انتشار دادیم نقشی پیشگام داشته است، به ما پیوسته است. در حالی که ما با دیگر کشورها و شرکا برای پیشبرد این هدفهای پردامنه در تلاش هستیم، دفتر کریس نقش هدایت کننده ای را در وزارت امور خارجه به عهده خواهد داشت.

اکنون، ما در حال ورود به مرحلۀ بعدی تعامل خود با فضای مجازی بر اساس این راهبرد هستیم و چگونگی عمل کشورها را در تطبیق سیاستها و رویکردهای خود زیر نظر داریم. و ما به این نکته وقوف داریم که نمی توانیم وارد بحثهای نا همگون و ناپخته و بی زمینه شویم، زیرا با توجه به این که کشورهای بیشتری تمرکز بر سیاستهای اینترنتی را آغاز کرده و شهروندان هرچه بیشتری به اینترنت دسترسی یافته اند، غالبا بحثهای بین المللی که ما دربارۀ مسائل سایبری داریم، به طور جداگانه با هریک از این چالش ها سرو کار دارند. دیپلماتهای ما با همتایان خود در ارتباط با جرایم سایبری، و سپس در فرصت دیگر در رابطه با آزادی اینترنت و سرانجام بار سوم در زمینۀ امنیت شبکه دیدار می کنند.

ما با این مسائل به یک شیوۀ بین المللی و با روشی هماهنگ و یکپارچه برخورد نمی کنیم و بنا بر این اکنون ما کار خود را بر راهبردی که داریم استوار خواهیم ساخت. امیدواری ما این است که شما این راهبرد را مطالعه خواهید کرد و پیرامون آن با ما تعامل خواهید داشت، که شما به اصول ما و رویکرد ما توجه خواهید کرد، آنها را در خواهید یافت و برای کمک به گذاشتن آنها به مرحلۀ عمل، به ما خواهید پیوست. ما شاهد تحول فضای مجازی در زیر چشمان خود هستیم. اکنون باید به این تحول شکل ببخشیم و ما از این که این راهبرد نقشۀ راهی در اختیار ما می گذارد و ما برای گام برداشتن به سوی جلو از آن پیروی خواهیم کرد، به هیجان آمده ایم. و من چشم به راه همکاری با شما طی ماه های آینده هستم تا راهبرد به جامۀ عمل در آید. و اکنون مایۀ خرسندی من است که همکارم اریک هولدر، دادستان کل را معرفی کنم. (کف زدن حاضران.)