DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

بیانیۀ کلینتون، وزیر امور خارجه به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فاجعۀ چرنوبیل

20 آوريل 2011

وزارت امور خارجه ایالات متحد

دفتر سخنگو

19 آویل 2011

برای انتشار فوری

بیانیۀ کلینتون، وزیر امور خارجه به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فاجعۀ چرنوبیل

من از جانب پرزیدنت اوباما و مردم آمریکا بار دیگر تعهد ایالات متحده را برای ایستادن در کنار اوکرایین و چهل و چهار کشور دیگر که مقارن با تکمیل کار ما در انتقال چرنوبیل به یک مکان بی خطر از نظر زیست محیطی، به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فاجعۀ هسته ای چرنوبیل در گرد همایی سران در کیف شرکت می کنند، مورد تأکید قرار می دهم. تکمیل دو طرح امنیت هسته ای، ساختمان یک پناهگاه محدود کننده و ایجاد تأسیساتی برای انباشت سوخت مصرف شده، سرانجام به بستن این فصل دشوار برای مردم اوکرایین و منطقه یاری می دهد.

نزدیک به دو دهه همکاری میان اوکرایین و ایالات متحده در زمینۀ انرژی و امنیت هسته ای، بهداشت و منع گسترش سلاح های هسته ای به شکل پایداری به امنیت هسته ای در منطقه و سراسر جهان کمک کرده است. ایالات متحده تاکنون 240 میلیون دلار به این کوشش بین المللی کمک رسانده است و امروز ما تعهد خود را برای تأمین 123 میلیون دلار کمک مالی جدید اعلام می داریم.

ما در حالی که این سالگرد را به یاد می آوریم، همچنین وضع وخیم نیروگاه هسته ای فوکوشیما را در ژاپن پیگری می کنیم. این خود یاد آور این نکته است که امنیت هسته ای به همکاری جامعۀ جهانی با یکدیگر نیازمند است. به همین دلیل امرروز ایالات متحده در تجدید پشتیبانی ما از دولت و مردم ژاپن به اوکرایین و بقیۀ جامعۀ جهانی می پیوندد.

ما در حالی که برای اندیشیدن به رویدادهایی که بیست و پنج سال پیش در چرنوبیل اتفاق افتاد به تأمل می نشینیم، باید خود را به تضمین استفادۀ بی خطر از نیروی هسته ای برای نسل های آینده متعهد سازیم.