DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

اخبار امور خارجه از واشنگتن

گزیده هایی از نشست توجیهی وزارت امور خارجه با مطبوعات با توضیحات مارک تونر، جانشین سخنگو

14 آوريل 2011

14 آوریل 2011

وزارت امور خارجۀ ایالات متحده

گزیده هایی از نشست توجیهی وزارت امور خارجه با مطبوعات

با توضیحات مارک تونر، جانشین سخنگو

چهارشنبه، 13 آوریل 2011

(آغاز گزیده ها)

آقای تونر: … و من همچنین می خواهم بازخوانی یک نشست را در اختیار شما بگذارم. همانطور که همۀ شما اطلاع دارید، گروه تماس لیبی در ساعات نخستین امروزدر دوحه نشستی داشت. این نشست بر دستاوردهای گردهمایی لندن اتکاء داشت و برای جامعۀ بین المللی فرصتی بود تا به موازات حرکت ما به جلو در لیبی موضوع را مورد بحث قراردهد و اجماع و اتفاق نظری به وجود آورد. رؤسای اجلاس گروه تماس لیبی بیانیه ای صادر کردند که در آن بر ...پیشرفت بین المللی و اجرای قطعنامه های 1970 و 73 تأکید به عمل آمد و همچنین درخواست متوقف شدن حمله به غیر نظامیان، مشتمل بر برقراری بی درنگ آتش بس و پایان دادن کامل به خشونت و هرگونه حمله به غیر نظامیان و سوء رفتار با آنها، تکرار گردید.

آنها همچنین با تأکید بر ضرورت تشدید تلاشها به منظور یافتن راه حلی برای بحران به نحوی که به مطالبات مشروع مردم لیبی پاسخ گوید، خواستار به جریان افتادن یک فرایند سیاسی شدند که برای مردم لیبی امکان انتخاب آیندۀ خود را فراهم سازد. آنها حمایت از مردم لیبی، شامل پشتیبانی از مخالفان در هماهنگی با قطعنامه های 1970 و 73 و نیز تحویل کمک های انسانی را به سازمانهایی که قادر باشند کمک ها را به طور مؤثر به مقصد برسانند، از جمله آژانس های وابسته به سازمان ملل و مخالفان، مورد بحث قراردادند. آنها در بارۀ وضع وخیم انسانی در لیبی نیز به گفتگو پرداختند. شرکت کنندگان از همۀ طرفهای ذینفع مُصرا خواستند تا وسیلۀ دسترسی بی درنگ و بدون مانع سازمان های انسان دوست را برای تدارک کمک های مورد نیاز و از جمله تخلیۀ مجروحان، فراهم سازند.

در دست آخر، شرکت کنندگان بر مواضع خود دایر بر این که رژیم قذافی تمامی مشروعیت خود را از دست داده و باید با کناره گیری از قدرت امکان تعیین آیندۀ خود را برای مردم لیبی فراهم آورد محکم ایستادند. با ادای این توضیحات، به پرسش های شما پاسخ خواهم داد.

(پایان گزیده ها)

  • واژه های مهم