DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

بیانیۀ کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده در رابطه با حمله به سازمان ملل متحد در افغانستان

01 آوريل 2011

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

برای انتشار فوری

1 آوریل 2011

بیانیۀ کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده

حمله به سازمان ملل متحد در افغانستان

من از حملۀ امروز به مقر هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در مزار شریف شدیداً متأثر و اندوهگین شدم. هیچ گونه توجیهی برای این بی رحمی وجود ندارد و من در محکوم کردن این خشونت به شدیدترین لحن ممکن به رئیس جمهوری می پیوندم.

من از طرف ایالات متحده عمیق ترین تسلیت های ما را به خانواده های قربانیان، نماینده ویژه، استفان دمیستورا، و همکاران وی در هیئت امدادرسانی سازمان ملل متحد در افغانستان تقدیم می کنم. کارکنان سازمان ملل متحد که کشته شدند به منظور کمک به مردم افغان برای ساختن آینده ای بهتر در افغانستان بودند.

سازمان ملل بیش از پنجاه سال در کنار مردم افغانستان ایستاده است. آنها جان های بی شماری را نجات داده و غذا و تدارکات ضروری تحویل داده اند. آنها نیرویی برای صلح، پیشرفت، و ثبات در افغانستان و سراسر جهان هستند.

ایالات متحده قویاً از هیئت امدادرسانی سازمان ملل متحد در افغانستان و مأموریت آن حمایت می کند و ما به ایستادگی در کنار یکدیگر برای افغانستانی در صلح و کامیابی بیشتر ادامه خواهیم داد.

###