DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
نشریات

چشم اندازی از اقتصاد ایالات متحده

12 دسامبر 2012

وال استریت ژورنال گزارش داد، "وحشت را می توان در تمامی نقاط جهان احساس کرد. درست مانند این بود که یک آتشفشان در نیویورک فوران کرده باشد، و موجی عظیم را به وجود آورده باشد که با قدرتی دهشتناک تمامی کشورهای جهان را درنوردیده است." یکی از عواقب این موج: "انباشته شدن پول های غیرفعال در مراکز بانکی." زمان این رویداد؟ 17 ژانویه 1908.

با توجه به اخبار هشداردهنده ای که اخیراً به طور منظم به گوش می رسد، تهیه و تدوین نسخه چشم اندازی از اقتصاد ایالات متحده واقعاً کاری دشوار بود. ما تلاش کردیم این کار را از طریق رویکردی مبتنی بر آگاهی نسبت به گذشته انجام دهیم. علاوه بر اتفاقات سال 1908 که در بالا به آن اشاره شد، ایالات متحده یک رکود اقتصادی بزرگ (که در سال 1929 آغاز شد)، یک رکود اقتصادی درازمدت (که در سال 1873 آغاز شد)، یک دوران وحشت عمومی در سال 1837 – به توصیف ویکیپدیا، "یک بحران مالی در آمریکا که علت آن سرمایه گذاری های مخاطره آمیز در بازار املاک بود." – و مجموعه ای از رکودها، اضطراب ها، شکل گرفتن بازارها و قیمت های کاذب، و دوران های انقباض اقتصادی دیگر را پشت سر گذاشته است، و هر بار هنگام خروج از هر یک از این بحران ها، قدرت اقتصادی خود را حفظ کرده بود و موسسه های اجتماعی آن مانند دوران پیش از بحران پویا بودند.

ما امیدواریم که خوانندگان ما این مقدمه مجموعه چشم انداز اقتصادی را مقدمه ای شفاف، آموزنده و مهم تر از همه، سودمند، بیایند. ما این مقدمه را با روحیه خوشبینی، که در عمق زندگی آمریکایی نهادینه شده است، نگاشته ایم.

کارمندان اداره برنامه های اطلاعات بین المللی وزارت امور خارجه، در اواسط سال 2011 نسخه اصلیاین نشریه را که در سال 2009 توسط پیتر بر، نویسنده و سردبیر سابق بخش اقتصادی واشنگتن پست نوشته شده بود، به روز رسانی کردند.

- سردبیران

تخریب سازنده در رأس اقتصاد

اقدامات دولت

مراکز منطقه ای

فصل یک: چالش های این قرن

چالش های این قرن

اقتصاد مبتنی بر رقابت

اقتصاد امروز آمریکا

تحولات در اقتصاد آمریکا

توازن منافع

جنوب و برده داری

اقتصاد با پیروی از اصولی تغییر ناپذیر، گسترش یافته و متحول شده است

فصل دوم: تحولات در اقتصاد آمریکا


فصل سوم: اقتصاد ایالات متحده چه تولید می کند

اقتصاد ایالات متحده چه تولید می کند

رقابت، همچنان ویژگی بارز اقتصاد آمریکا است

فصل چهارم: رقابت و فرهنگ آمریکایی

فصل پنجم: جغرافیا و زیرساختار

جغرافیا و زیرساختار
آموزش و حمل و نقل به نزدیکی مناطق مجزا کمک می کند

فصل ششم: دولت و اقتصاد

دولت و اقتصاد
بحثهای بسیاری بر نقش دولت در اقتصاد تمرکز یافته اند

فصل هفتم: اقتصاد آمریکا مرتبط با جهان

اقتصاد آمریکا مرتبط با جهان
نشانه ای حاکی از عقب نشینی ایالات متحده در برابر تعهد جهانی آن وجود ندارد

فصل هشتم: فصلی جدید در داستان اقتصادی آمریکا

فصلی جدید در داستان اقتصادی آمریکا
ایالات متحده با مبارزات عظیم اقتصادی، به صورت دموکراتیک ، مواجه است

ناهمخوانی درآمد