DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
کوتاه و خواندنی

دموکراسی ایالات متحده: انتخابات میان دوره ای

30 اکتبر 2014
جلد جزوه که ساختمان کنگره ایالات متحده را نشان می دهد

کنگره آمریکا

انتخابات میان دوره ای، به این سبب چنین نامگذاری شده که در سالهای زوج دراواسط دوره ریاست جمهوری برگزار می شود و مشخص می کند که کدام حزب سیاسی زمام دو مجلس کنگره ایالات متحده را طی دو سال آیند به دست خواهد گرفت.

این زمان بندی، نظرسنجی و و صاحبنظران سیاسی را تشویق می کند تا نتایج را به عنوان یک همه پرسی در مورد سیاست های رئيس جمهوری شاغل به شمار آورند اما این تعبیر سطحی ممکن است اهمیت واقعی این انتخابات را تحت شعاع قراردهد.

در این مورد هم مانند انتخابات عمومی، که رقابت برسر تصدی ریاست جمهوری در صندوقهای رای درمی گیرد، روز رای گیری سه شنبۀ بعد از اولین دوشنبه در ماه نوامبر است.

آمریکایی ها در بسیاری از ایالت ها از امکان رای دادن پیش از موعد، با مراجعه حضوری، از طریق پست و یا اینترنت برخوردارند.

رأی دهندگان آمریکایی با انتخاب یک کنگره جدید در هر دو سال، تصمیم می گیرنند که چه کسانی در زمینه قانون گذاری، تعیین هزینه های دولت و نظارت بر فعالیت های قوه مجریه به نمایندگی از جانب آنها صحبت کنند.

در انتخابات میان دوره ای، هر ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان با خواست مردم ازطریق صندوق رای پر می شوند. حدود یک سوم از مجلس اعضای سنا نیز به صورت هم زمان انتخاب می شوند، هر چند این رقم می تواند متفاوت باشد زیرا بعضی اوقات تعدادی ازسناتورها بازنشسته می شوند یا دردوره کار خود فوت می کنند.

امر نامتعارفی نیست که نتیجه انتخابات در ایالات متحده منجر به ایجاد یک نظام دوق طبی درواشگتن شود به گونه ای که یک حزب سیاسی کنترل کاخ سفید و دیگری کنترل یک یا هر دو مجلس کنگره را به دست بگیرد. این وضعیت می تواند تصویب قوانین را دشوارتر کند ولی در عوض، می تواند به سازش بیشتر در بن بست های سیاسی بیانجامد.

به نظر می رسد که آمریکایی ها مشکلی با ایجاد نظامی دو قطبی نداشته باشند و شاید این ناشی از بی اعتمادی آنها به اعطای قدرت بی حدو حصربه دولت فدرال باشد. از سال ۱۹۶۸ تا کنون تنها در دوره زمامداری جیمی کارتر و در دو سال اول دولت بیل کلیتون یک حزب هر دو قوه اجراییه و مقننه را کنترل کرده است.

مانند تمامی انتخابات ایالات متحده، عوامل بسیاری برتصمیم رای دهندگان تاثیر می گذارند . وضیت اقتصادی معمولا یکی از موجبات مهم نگرانی رای دهندگان امریکایی است به گونه ای که گفته می شود آمریکایی ها بر "اساس وضع جیبشان" رای می دهند.. اقتصاد سالم داخلی، و یا حداقل یک اقتصاد روبه رونق نتیجه انتخابات را به نفع رئیس جمهوری شاغل رقم می زند. به عبارت دیگر اگر مردم از لحاظ مالی احساس ایمنی کنند احتمال انتخاب مجدد افرادی که در حال حاضر خدمت می کنند افزایش می یابد.

میزان مشارکت در انتخابات میان دوره ای پایین تر از انتخابات عمومی است.

رای دهندگان مستقل که وابسته به هیچ یک از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه نیستند به یک بخش رو به از روند انتخابات تبدیل شده اند، اما وفاداری به حزب سبب ایجاد انگیزه در این رای دهندگان نیست و کمتر احتمال دارد که تحت تاثیر یک اعلان حزبی "برای رأی دادن بیرون بیایید" قراربگیرند.

همچنین پیدایش جنبش "حزب چای" که محدود شدن قدرت دولت و کاهش هزینه های دولت را دنبال می کند می تواند شکافی در درون حزب جمهوری خواه در برخی از حوزه ها ایجاد کند. داده های جمع آوری شده از انتخابات اخیر نشان می دهد که رقابت های پرتنش مقدماتی رای دهندگانی را که از نامزدان ناکام حمایت می کردند سرخورده می کند و سبب می شود که آنها به جای رفتن پای صندوق در خانه بمانند.

انتخابات های میان دوره ای نیز ممکن است از این سرخوردگی انتخاباتی آسیب ببینند. شور و شوق وافر رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری به ندرت به انتخابات های میان دوره ای تسری پیدا می کند.

ایالتی و محلی

رقابتها بر سر کنگره بخش کوچکی از مجموع مقام های منتخب را که رأی دهندگان در انتخابات میان دوره ای بر می گزینند تشکیل می دهند.

در سطح ایالتی، رای دهندگان ۳٦ فرماندار و صدها قانونگذار ایالتی را انتخاب خواهتد کرد. رای دهندگان همچنین مقامات محلی مانند مدیران اجرایی شهرستان، شهرداران و اعضای شورای شهر و شهرستان را انتخاب خواهند کرد. در بسیاری از حوزه های قضایی، رای دهندگان دادستان ها، خزانه داران کل، ارزیابان و حتی قضات را انتخاب خواهند کرد.

برندگان این انتخابات محلی اگرچه از اعتباری در سطح انتخاب شوندگان برای کنگره برخوردار نیستند، طی دوره خدمتشان تاثیرات مهمی بر زندگی روزمره رای دهندگان خواهند داشت. بعضی از آنها با حقوق های پایین و ویا حتی بدون دست مزد خدمت خواهند کرد.

دولت های محلی از خدمات اضطراری مانند پلیس، مامورین اتش نشانی گرفته تا کارهای پیش پا افتاده دیگری مثل جمع آوری زباله و مرمت جاده ها ، درخط مقدم حکومترانی در ایالات متحده قرار می گیرند و شاید به حقیقی ترین وجهی تصویرگر دموکراسی آمریکا در حال عمل باشند.