DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
عکس و خبر

ایالات متحده جمعیت جهان را در روز سال نو پیش بینی می کند

31 دسامبر 2014

آسمان شب مملو از انفجار آتش بازی (عکس از اسوسیتدپرس)

دفترسرشماری ایالات متحده پیش بینی می کند که در اول ژانویۀ 2015 جمعیت جهان 996، 958، 214، 7 نفر خواهد بود.

در حالی که جهان به سال نو وارد می شود، دفترسرشماری ایالات متحده پیش بینی می کند که در اول ژانویۀ 2015 جمعیت جهان 996، 958، 214، 7 نفر خواهد بود. این رقم افزوده شدن 246، 381، 77 نفر را در مقایسه با رقم جمعیت جهان در اول سال نو 2014، یا یک افزایش 08/ 1 در صدی را نشان می دهد.

بنا بر گزارش 31 دسامبر دفتر سرشماری در وبلاگ خود، طی ماه ژانویه انتظار می رود نرخ تولد در سطح جهان در هر ثانیه 3/ 4 در صد و نرخ مرگ و میر 8/ 1 در صد در هر ثانیه باشد.

همچنین بنا به اعلام دفتر سرشماری، انتظار می رود که میزان خالص مهاجرت (تعداد کسانی که به عنوان مهاجر وارد می شوند منهای کسانی که به عنوان مهاجر خارج می شوند) در هر 33 ثانیه یک نفر بر جمعیت ایالات متحده بیفزاید. ترکیب میزان تولد و مرگ و میر و مهاجرت سبب می شود که در هر 16 ثانیه یک نفر بر جمعیت ایالات متحده افزوده شود.

این سازمان در اول ژاویۀ 2015 جمعیت ایالات متحده را 857، 090، 320 میلون نفر پیش بینی می کند.

دفتر سرشماری در تارنمای خود به نام ساعت جمعیت، رشد جمعیت ایالات متحده و جمعیت جهانی را در زمان واقعی نشان می دهد.

در عکس بالا در حالی که آتش بازی آسمان را روشن کرده است، فیلپینی ها در اول ژانویۀ 2015 در مانیل، فیلیپین، به استقبال سال نو می روند.