DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
عکس و خبر

گروه رقص عشایری به مناسبت نوروز برنامه اجرا می کنند

26 مارس 2013

اعضای گروه رقص با پیراهن های رنگارنگ در محوطه گالری فریر (وزارت امور خارجه)

رقصنده های عشایری یک کار جمعی الهام گرفته از سنت های هند، ایران، آسیای میانه و ترکیه، برای بازدیدکنندگان در جشنواره سالانه نوروز مؤسسه اسمیتسونین در گالری های فریر و ساکلر در واشنگتن برنامه اجرا می کنند.

اعضای گروه رقص عشایری قبل از اجرای آخرین برنامه روز خود در گالری های فریر و ساکلر مؤسسه اسمیتسونین در واشنگتن در مقابل دوربین ظاهر می شوند. آنها پس از هر اجرا با تماشاچیان صحبت کردند و رقصیدند. رقصنده های عشایری یک کار جمعی الهام گرفته از سنت های هند، ایران، آسیای میانه و ترکیه است که در جستجوی برترین تجربه در رقص، از کشوری به کشور دیگر سفر می کنند و پل رابطی بین فرهنگ ها می شوند.