DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
عکس و خبر

پیشاهنگان دختر آمریکایی فروش بیسکویت هایشان را بسیار جدی می گیرند

27 اکتبر 2011

این نخستین مقاله از مجموعه مقالاتی است که به توصیف شرح حال سازمان های جوانان در ایالات متحده می پردازد

Girls Scouts looking into box holding cookies (AP Images)

مسئله فقط فروش بیسکویت نیست: سازمان پیشاهنگی دختران ایالات متحده زنان جوان را توانمند می سازد

برای 32 میلیون سازمان پیشاهنگی دختران که هرسال برای جمع آوری پول بیسکویت هایشان را به فروش می رسانند، مهم فقط حفظ کردن نام 11 گونه مختلف بیسکویت ها نیست. هر سال، این تلاش برای جمع آوری پول منجر به 700 میلیون دلار درآمد می شود، و دخترها طی فرآیند فروش این بیسکویت ها مهارت های واقعی کسب و کار را می آموزد.

بنا به گزارش سازمان پیشاهنگی دختران آمریکا، فرصت های دیگری را برای آموختن مهارت های زندگی به اعضای خود ارائه می دهد. بنا به تارنمای این سازمان، پیشاهنگان دختر پخت و پز سنتی، کاردستی، و اردو رفتن را نیز می آموزند. ولی این سازمان گزارش می دهد که امروزه، پیشاهنگان دختر همچنین می توانند سواد مالی، طراحی کالا، توسعه کسب و کار، فیلمسازی دیجیتالی، و طراحی تارنما را بیاموزند، و از این طریق مدال کارایی ملی را به دست آورند.

طبق تارنمای این سازمان، تمرکز و تاکید همیشه بر توانمند ساختن دختران، شهروندی شایسته، و خدمات اجتماعی بوده است.

سازمان پیشاهنگی دختران که تقریباً صد سال پیش تاسیس شد، می تواند افراد مشهور و برجسته ای مانند کیتی کوریک، روزنامه نگار تلویزیونی؛ الیزابت دُل، سناتور سابق؛ و داکوتا فنینگ، هنرپیشه را ازجمله اعضای پیشین خود بنامد.