DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
گالری های عکس

گالری عکس: واقعیت های مربوط به هزاره ای ها

29 اوت 2012

این گالری بخشی از شمارۀ نشریۀ الکترونیکی آمریکا تحت عنوان "رای جوانان! انتخابات 2012 ایالات متحده" است.

"هزاره ای ها"، نسلی از آمریکاییان جوانی که که بین اوایل دهۀ 1980 و اواسط دهۀ 1990 متولد شده اند، از جهت بسیاری با نسل پدر و مادران و پدر و مادر بزرگهای خود تفاوت دارند.

مقدمه

از آمریکاییانی که که بین اوایل دهۀ 1980 و اواسط دهۀ 1990 متولد شده اند با نامهای بسیاری یاد می شود، ولی "نسل هزاره ای" و هزاره ای ها" نامهایی است که به نظر مناسب می رسند. اعضای این نسل به هر نامی که خوانده شوند، از پدران و مادران و پدر و مادر بزرگهای خود متمایز هستند. آنها ...

منبع: 2010 "هزاره ای ها: بی پروا. مرتبط. آماده برای تغییر" گزارش از مرکز تحقیق پیو.

عکس 1

دو مرد جوان در مقابل یک کیوسک صحبت می کند (عکس از آسوسیتدپرس)

.. با چالش های اقتصادی دشوارتری روبرو هستند، اما هنوز در بارۀ آینده خوشبین هستند.

شخصی که در جستجوی کار است پرسشنامه های کار را در یک بازار عرضۀ کار در دانشگاه ایلینوی، در اسپرینگفیلد، ایلینوی جمع می کند.

عکس 2

میشل وای، با لباس فارغ التحصیلی، شامل کلاه و ردا (عکس از آسوسیتدپرس)

... تحصیلات بالاتری دارند و احتمال این که زود تشکیل خانواده دهند، اندک است.

میشل وای، بازیکن گلف، در ژوئن 2012 از دانشگاه استنفورد فارغ التحصیل شد.

عکس 3

جمعیتی در حال راهپیمایی در خیابان (عکس از آسوسیتدپرس)

... در مسائل اجتماعی، نقش دولت و تعامل بین المللی ایالات متحده، نظرات مترقیانه تری دارند.

دانشجویان به عنوان بخشی از اعتراضات "وال استریت را اشغال کنید" در جنوب منهتن راهپیمایی می کنند.

عکس 4

گروهی از مردم روی پله ها نشسته اند (عکس از آسوسیتدپرس)

... از نظر نژادی و قومی گونه گونگی بیشتری دارند و اکثریت بزرگی از آنها بر این باورند که گونه گونگی برای کشور سودمند است.

دانشجویان رشته های مهندسی و کامپیوتر دانشگاه سیراکیوز، در سیراکیوز، نیویورک.

عکس 5

جمعیتی با پوسترها و پلاکاردها (عکس از آسوسیتدپرس)

... با موضوع مهاجرت و ازدواج بین نژادها راحت تر برخورد می کنند.

تظاهرکنندگان دانشجو در وارویک، رُُدآیلند، پشتیبانی خود را از شهریۀ پایین تر برای مهاجران غیر قانونی که درکالجهای دولتی به تحصیل مشغولند، اعلام می دارند.