DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
مقالات

روزنامه نگاران سوری از ایالات متحده دیدن می کنند

08 ژانويه 2014
مردی از آسمان پر از دود در یک شهر سوری عکس می گیرد. (عکس از آسوشیتدپرس

یک شهروند روزنامه نگار به رویدادهای سوریه پوشش می دهد.

این بلاگ که توسط جُنید مُنیر، یک صاحب منصب سیاسی ایالات متحده در پاریس نوشته شده در تاریخ 7 ژانویه در تارنمای وزارت امورخارجه انتشار یافته است. مُنیر در این بلاگ تأملات زینا عادی، یک روزنامه نگار سوری را هنگام دیدارش از ایالات متحده در چارچوب برنامۀ بین المللی دیدار رهبران از طرف وزارت امور خارجه با ما در میان می گذارد. منیر برای این کار از عادی اجازه گرفته است.

روزنامه نگاران سوری از ایالات متحده دیدن می کنند

نوشتۀ جُنید مُنیر

برنامۀ بین المللی دیدار رهبران (IVLP) ، اولین برنامۀ مبادله در سطح حرفه ای است که از طرف وزارت امور خارجه به اجرا گذاشته شده است. این برنامه - که به وسیلۀ دفتر امور آموزشی و فرهنگی در همکاری با سازمانهای غیر دولتی سرپرستی می شود- از سال 1940 تا کنون رهبران فعلی و در حال ظهور خارجی را در زمینه های گوناگون برای دیدارهای کوتاه مدت به ایالات متحده آورده است تا آنها از دست اول کشور ما را تجربه کنند و مناسبات پایدرای با همتایان آمریکایی خود بر قرار سازند.

گزیده ای که در زیر می آید توسط زینا عادی یکی از مشارکت کنندگان در برنامۀ IVLP نوشته شده است:

من در ماه اوت تا سپتامبر 2013 همراه گروه کوچکی از روزنامه نگاران و فعالان سوری به مدت سه هفته در ایالات متحده به برنامۀ بین المللی دیدار رهبران پیوستم. گروه از سازمانهای گوناگونی از جمله سازمانهای رسانه ای دیدن کرد و در بحثهای میز گردی که بر بحران سوریه متمرکز بود شرکت جست.

"ایالات متحده بر حقوق فردی، بویژه در ارتباط با آزادی اطلاعات و دسترسی آزادانه به اطلاعات تأکید فراوانی می گذارد. از آنجا که ایالات متحده رهبری انقلاب دیجیتال و راه های جدید و سریع انتشار اطلاعات را به عهده دارد، شرکت کنندگان در این برنامۀ IVLP قادر بودند مهارتهای روزنامه نگاری خود را گسترش دهند. این امر به ویژه به موهبت دیدار از مرز ایالات متحده – مکزیک، کانالهای گوناگون تلویزیون، روزنامه های و دانشگاه ها، شامل گزارش دربارۀ جنگ ها نیز می شد.

"ما با مخاطبان گوناگون آمریکایی علت انقلاب سوریه؛ وضعیت انسانی که از وحشیگری رژیم ناشی شده است؛ و وضع سیاسی در سوریه بویژه رویدادهای مربوط به زمان دیدارمان را، شامل امکان حملۀ نظامی آمریکا برای مجازات رژیم به خاطر استفاده از سلاح های شیمیایی علیه مردم غیر نظامی، مورد بحث قرار دادیم.

"بسیاری از آمریکاییان که به خاطر انقلاب سوریه بر پا خاستند پشتیبانی و همدردی خود را با گروه سوری نشان دادند.

"یکی از همکاران روزنامه نگار من عباده الخضری، فعال سوری، مدیر رادیو وطن و مخالف رژیم اسد که در برنامه شرکت داشت، نارضایی خود را از تناقض میان بیانیه های سیاسی ایالات متحده و اقدامات دولت آمریکا بیان داشت.

"بعضی ها تصور می کردند که سیاست سازان ایالات متحده می کوشیدند وضعیت سوریه را فقط هنگامی برای مردم آمریکا تشریح کنند که به متقاعد ساختن کنگره برای تصویب قطعنامه ای در صدور مجوز برای حمله علیه رژیم سوریه نیاز داشتند. تنها در آن هنگام بود که رسانه های آمریکایی به توصیف وضعیت واقعی در میدان پرداختند و به درستی بر وخامت وضعیت انسانی در سوریه و میزان وحشیگری رژیم سوریه علیه غیرنظامیان غیر مسلح تأکید کردند.

"ولی اکنون که جامعۀ بین المللی تصمیم گرفته است سلاح های شیمیایی را از سوریه خارج کند؛ چنین می نماید که رسانه های غربی توجه خود را بر همکاری سوریه با مأموریت بین المللی برای نابودساختن سلاح های و شیمیایی و کنفرانس ژنو 2 متمرکز ساخته اند، چنانکه گفتی اعمال جنایتکارانۀ رژیم اسد تنها به سلاح های شیمیایی محدود بوده است. چنین نحوۀ برداشتی این واقعیت را که رژیم هرگز استفاده از این نوع سلاح ها را مانند حملات هوایی، شلیک باخمپاره های سنگین، تانکها وموشکهای اسکاد علیه مردم سوریه متوقف نساخته و موجب گرسنگی و آوارگی مردم شده است، نادیده می گیرد. "رژیم بیش از 110,000 تن از مردم را به قتل رسانده، دومیلیون نفر را در خارج و پنج میلیون نفر را در داخل سوریه آواره ساخته است.

بسیاری از شرکت کنندگان در پایان گشت خود با اظهار علاقه به مشارکت در برنامه های دیگر دیدار از ایالات متحده، بر اهمیت ارائۀ چنین فرصتهایی برای شمار هرچه بیشتری از فعالان سوری که در صدد افزایش مهارتهای روزنامه نگاری خود، دفاع از خواستهای خویش و توضیح آن برای مردم آمریکا هستند، تأکید ورزیدند."