DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
مقالات

جمعیت اقلیت های امریکا به رشد خود ادامه می دهد

در سال 2007 اقلیت ها 34 درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دادند.

14 می 2008

David Minckler
Special Correspondent

نوشته دیوید مینک – گزارشگر ویژه

واشنگتن – تنها اندکی بیش از یک سوم جمعیت آمریکا – 34 درصد – در سال 2007 خود را دارای میراث نژادی یا قومی مربوط به اقلیت ها دانست .را رقم کمی بیشتر از رقم سال قبل است ولی در مقایسه با سال 2000 ، یازده درصد افزایش یافته است.

در آخرین گزارش سرشماری که در اول ماه می منتشر شده آمده است اسپانیایی ها و آسیایی ها هم چنان دو اقلیت با بیشترین میزان رشد را تشکیل می دهند.

45.5 میلیون اسپانیایی در آمریکایی زندگی می کنند که 15 درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند. سیاه پوستان با 40.7 میلیون نفر ( 5.13 درصد ) دومین گروه بزرگ اقلیت در آمریکا به شمار می آیند و آسیایی ها با 15.2 میلیون نفر ( 5 درصد) در مکان بعدی قرار دارند.

بر اساس گزارشی، از 1 ژوئیه 2006 تا 1 ژوئیه 2007 اسپانیایی ها 3.3 درصد، آسیایی ها 9.2 درصد، سیاه پوستان 3.1 درصد، بومیان هاوایی و دیگر جزیره نشینان اطراف اقیانوس آرام 6.1 درصد ،و بومیان آمریکایی و بومیان آلاسکا 1 درصد افزایش جمعیت داشته اند. رشد همه آنها از میزان رشد جمعیت سفید پوستان به میزان 0.3 درصد پیشی گرفته است.

این روند همیشه بدین صورت نبوده است. در سرشماری سال 2000، سفیدپوستان 77.1 درصد کل جمعیت را تشکیل می دادند. جمعیت سفیدپوستان بین سال های 1990 و 1999، چهار درصد و اسپانیایی ها 3.5 درصد رشد داشته است. در سال 2000، سفید پوستان در تمامی ایالت ها بجز هاوایی، اکثریت را به خود اختصاص می دادند.

سفیدپوستان امروزه 66 درصد جمعیت را تشکیل می دهند. در حال حاضر در هاوایی و سه ایالت دیگر نیو مکزیکو، کالیفرنیا و تگزاس بیش از 50 درصد جمعیت از سفیدپوستان غیر اسپانیایی تشکیل شده است.

در سرشماری سال 2000، برای اولین باری مردم می توانستند هویت خود را با انتساب به بیش از یک نژاد و یا قومیت تعیین کنند. در سال 2000، 6.8 میلیون نفر و یا 2.4 درصد از جمعیت وابستگی به بیش از یک نژاد را گزارش کردند و این نشان دهنده یک تداخل آماری میان گروه های تشکیل دهندۀجمعیتی است.

جمعیت رو به افزایش اقلیت ها، نشان دهنده تغییری عمده در تاریخ رشد جمعیت درآمریکا به شمار می رود. قرن نوزدهم هجری به طورعمده دوران مهاجرت از اروپای شمالی و غربی همراه سیل مهاجران از اروپای شرقی، مرکزی و جنوبی بود. خصومت فزاینده در قبال این جمعیت مهاجران باعث اعمال محدودیت در مورد مهاجرت شد.

در سال 1882، کنگره با تصویب قانون تحریم چین، کارگران چینی را از مهاجرت به آمریکا ممنوع کرد. قانون مهاجرت نظام سهمیه بندی ر ابا توجه به ریشه های ملیتی تصویب کرد و هدف آن محدود کردن مهاجران ازاروپایی شرقی بود. در همان حال مهاجرت از شرق آسیا و آسیایی های هندی را ممنوع ساخت.

از سال 1943، محدودیت های مهاجرتی و اعطای تابعیت به تدریج برداشته شد. قانون مهاجرت و تابعیت سال 1965، محدودیت های سهمیه بندی بر اساس ریشه های ملیتی را از بین براشت و راه را برای سیل عظیم مهاجران باز کرد. این قانون محدودیت های سالانه ویزا برای مهاجران کشورهای نیمکره غربی و شرقی و طبقه بندی های اولویت ها را بر اساس روابط خانوادگی و مهارت های شغلی ایجاد کرد.

The Immigration Act of 1965: Intended and Unintended Consequences.”)
اگرچه اقلیت ها هم اکنون یک سوم جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند، اما به صورت یکپارچه در سراسر این کشور پراکنده نشده اند.

از کالیفرنیا در ساحل غربی و امتداد مرز جنوبی تا نیویورک در سواحل شرقی اکثریت جمعیت اقلیت ها در حاشیه ها سرزمینی آمریکا و آلاسکا و هاوایی متمرکز شده اند. ایالت هایی که بیشترین درصد سفیدپوستان را در بر می گیرند در غرب میانه و شمالی ترین ایالت ها و ویرجینیای غربی قرار دارند. اسپانیایی ها در کالیفرنیا، آریزونا، نیو مکزیکو، تکزاس و فلوریدا، سیاه پوستان در نیو یورک، پایتخت آمریکا و جنوب و آسیایی ها در هاوایی و سواحل غربی، نیویورک، نیو جرسی و تکزاس متمرکز شده اند. کالیفرنیا و تکزاس در حدود یک سوم جمعیت اقلیت کشور را به خود اختصاص می دهند.

با نگاهی به جمعیت متولدان خارجی، 37.5 میلیون بر اساس بررسی جامعه آمریکا وابسته به سرشماری 2006 ، بیشترین تعداد مهاجران همچنان در 6 ایالت جمع شده اند. این شش ایالت عبارتند از کالیفرنیا، نیویورک، تکزاس، فلوریدا و نیوجرسی، تمامی ایالت های ساحل غربی و ایلینوی در غرب میانه. میزان ورود مهاجران به ایالت های جنوب شرقی، بخش بالای شمال شرقی و راکی مونتینز نیزافزایش یافته است. در سال 2006، ساکنان خارجی متولد شده در آمریکا، 12.5 درصد ( بر اساس آخرین آمار منتشر شده) جمعیت را به خود اختصاص می دادند. نیمی از این ساکنان در آمریکا از آمریکای لاتین و یک چهارم آنان از آسیا آمده اند.

تنوع قومی با غنی سازی به عنوان یکی از بزرگترین دارایی های این کشور به شمار می رود و موجب ثروت اقتصادی و استحاکام فرهنگ آمریکا تلقی می شود. یکی از مهم ترین منابع مربوط به گروه های اقلیت، جمعیت جوان آنها است. در سال 2007، متوسط سن تمامی 5 گروه اقلیت ها (36.6 سال) پایین تر از متوسط سن مجموع جمعیت بود، در حالی که متوسط سن جمعیت سفید پوستان بیشتراز این رقم یعنی 40.8 گزارش شد.

جمعیت اقلیت ها ازقدرت خرید نیز برخوردار است. اقلیت ها حداکثر 18 درصد از 23 میلیون شرکت آمریکایی را بر اساس اعلام اداره فعالیت های مشاغل کوچک آمریکادر سال 2002 دراختیار داشته اند.
Number of U.S. Minority-Owned Businesses Increasing.
مراجعه شود به:

Diversity.

  • واژه های مهم